Ostatní / Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm.

Deutsch 1

Dle údajů žadatele, předložené dokumentace…

z hliníku; z obecných kovů; jako desky; jako pláty (desky)

Dle údajů žadatele, předložené dokumentace a vzorku výrobku se jedná o polotovary z nelegovaného hliníku (kaloty) pro výrobu hliníkových tub s membránou.

Tuby jsou určeny pro vteřinová lepidla, barvy na vlasy apod. Způsob výroby: Kontinuálně odlévaný pás, válcovaný na příslušnou tloušťku se dále dělí na pruhy, z nichž se vysekávájí kolečka (kaloty).

Povrch se zdrsňuje otryskáním nebo omletím. Kaloty mají průměr od 12,5 mm do 39,7 mm a tloušťku od 2,9 mm do 10,2 mm.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU Z OBECNÝCH KOVŮ JAKO DESKY JAKO PLÁTY (DESKY)