V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních.

  • - - - - - 2009199111 10: V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry
  • - - - - - - 2009199111 80: Práškové
  • - - - - - - 2009199119 80: Ostatní
  • - - - - - 2009199191 10: Ostatní
  • - - - - - - 2009199191 80: Práškové
  • - - - - - - 2009199199 80: Ostatní