S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg.

  • - - - - 2008805010 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - 2008805090 80: Ostatní