Bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti nepřesahující 200 g/m$2.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5208110000 10: Nebělené
 • - - 5208110000 80 (2/0) : V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m$2
 • - - 5208120000 80 (6/0) : V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m$2
 • - - 5208130000 80: Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
 • - - 5208190000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5208210000 10: Bělené
 • - - 5208210000 80 (2/0) : V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m$2
 • - - 5208220000 80 (6/0) : V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m$2
 • - - 5208230000 80: Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
 • - - 5208290000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5208310000 10: Barvené
 • - - 5208310000 80: V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m$2
 • - - 5208320000 80 (6/0) : V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m$2
 • - - 5208330000 80 (0/1) : Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
 • - - 5208390000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5208410000 10: Z různobarevných nití
 • - - 5208410000 80: V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m$2
 • - - 5208420000 80: V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m$2
 • - - 5208430000 80: Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
 • - - 5208490000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5208510000 10: Potištěné
 • - - 5208510000 80 (6/0) : V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m$2
 • - - 5208520000 80 (6/3) : V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m$2
 • - - 5208590000 80 (2/0) : Ostatní tkaniny