Ostatní / Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené.

  • - - - 1514191000 80: Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
  • - - - 1514199000 80: Ostatní