V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - - 2009902111 10: Směsi citrusových šťáv
  • - - - - - - 2009902111 80: S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních
  • - - - - - - 2009902119 80: Ostatní
  • - - - - - 2009902191 10: Ostatní
  • - - - - - - 2009902191 80: S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních
  • - - - - - - 2009902199 80: Ostatní