V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních.

  • - - - - - 2009119110 80: V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry
  • - - - - - 2009119190 80: Ostatní