Ostatní / Směsi / Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté.

Deutsch 1 English 2 Français 1 Hrvatski 2 Polski 4 Slovenščina 1

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - - - - - 2008975911 80: Obsahující fíky
  • - - - - - - - - 2008975915 80: Obsahující lískové ořechy
  • - - - - - - - - 2008975919 80: Obsahující pistácie
  • - - - - - - - - 2008975990 80: Ostatní