Nedělené, čerstvé nebo chlazené.

  • - - - 0207412000 80: Oškubané, vykrvené, bez střev, ale nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané "kachny 85 %"
  • - - - 0207413000 80: Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané "kachny 70 %"
  • - - - 0207418000 80: Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané "kachny 63 %", nebo jinak předkládané