Sezamový olej a jeho frakce / Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené.

English 1

  • - - 1515501100 10: Surový olej
  • - - - 1515501100 80: Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
  • - - - 1515501900 80: Ostatní
  • - - 1515509100 10: Ostatní
  • - - - 1515509100 80: Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
  • - - - 1515509900 80: Ostatní