Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 2209001100 10: Vinný ocet v nádobách o obsahu
  • - - 2209001100 80: Nepřesahujícím 2 litry
  • - - 2209001900 80: Převyšujícím 2 litry
  • - 2209009100 10 (0/4) : Ostatní, v nádobách o obsahu
  • - - 2209009100 80: Nepřesahujícím 2 litry
  • - - 2209009900 80 (0/5) : Převyšujícím 2 litry