Deriváty anilinu a jejich soli.

 • - - - 2921420015 80: Kyselina 4-amino-3-nitrobenzensulfonová (CAS RN 616-84-2)
 • - - - 2921420020 80: 3-Chloranilin (CAS RN 108-42-9)
 • - - - 2921420025 80: 2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)
 • - - - 2921420030 80: 4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)
 • - - - 2921420033 80: 2-Fluoranilin (CAS RN 348-54-9)
 • - - - 2921420035 80: 2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)
 • - - - 2921420040 80: Natrium-sulfanilát (CAS RN 515-74-2), též ve formě svých mono- nebo dihydrátů (CAS RN 12333-70-0 nebo 6106-22-5)
 • - - - 2921420045 80: 2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)
 • - - - 2921420050 80: Kyselina 3-aminobenzensulfonová (CAS RN 121-47-1)
 • - - - 2921420060 80: Kyselina sulfanilová
 • - - - 2921420070 80: Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)
 • - - - 2921420080 80: 4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)
 • - - - 2921420085 80: 3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)
 • - - - 2921420086 80: 2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)
 • - - - 2921420087 80: N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)
 • - - - 2921420088 80: 3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)
 • - - - 2921420090 80: Ostatní