Ostatní / Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny.

Deutsch 1 English 2

  • - - - 2934996000 80: Chlorprothixen (INN); thenalidin (INN) a jejich tartaráty a maleáty; furazolidon (INN); kyselina 7-aminocefalosporanová; soli a estery (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-[(R)-2-formyloxy-2-(fenylacetamido)]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]-2-okten-2-karboxylové kyseliny; 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromid
  • - - - 2934999000 80 (50/2) : Ostatní