Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - 1504201000 80 (2/0) : Pevné frakce
  • - - 1504209000 80: Ostatní