Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - 2909200010 80: Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)
  • - - 2909200090 80: Ostatní