Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické monoaminy nebo polyaminy a jejich deriváty; jejich soli.

  • - - 2921301000 80: Cyklohexylamin a cyklohexyldimethylamin a jejich soli
  • - - 2921309100 80: Cyklohexylen-1,3-diamin (1,3-diaminocyklohexan)
  • - - 2921309900 80 (3/0) : Ostatní