Játra, jikry a mlíčí / Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0303911000 80: Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleové kyseliny nebo protaminsulfátu
  • - - - 0303919000 80 (5/0) : Ostatní