Ostatní / Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

 • - - - - - - 2008999911 10: Vinné listy
 • - - - - - - - 2008999911 80: Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím: -|více než 6|% hmotnostních solí, -|0,1|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4|% hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a -|též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2|000|mg/kg podle CODEX STAN 192-1995 používané při výrobě vinných listů plněných rýží
 • - - - - - - - 2008999919 80: Ostatní
 • - - - - - - 2008999920 80: Chmelové výhonky a podobné jedlé části rostlin
 • - - - - - - 2008999930 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
 • - - - - - - 2008999940 80: Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru
 • - - - - - - 2008999950 80: Melounová jádra (egusi, Citrullus spp.) a produkty z nich vyrobené
 • - - - - - - 2008999960 80: Fíky
 • - - - - - - 2008999979 80: Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)
 • - - - - - - 2008999980 80: Listy curry (Bergera/Murraya koenigii) (zmrazené)
 • - - - - - - 2008999990 80: Ostatní

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé…

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé spotřebě. Popis vzorku: tenké křupavé plátky, tmavě zelené barvy, tvaru obdélníku, slané chuti a charakteristické vůně.

Deklarovaný způsob balení: balení pro drobný prodej – hliníkový sáček s barevným potiskem, o hmotnosti 10 g, 20 g, 40 g, 50 g nebo 85 g.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY OKOŘENĚNÉ OCHUCENO (FLAVOURED) UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ SUŠENO V SÁČCÍCH PALMOVÝ OLEJ LISOVANÉ (STLAČENÉ) BEZ CUKRU SMAŽENO MOŘSKÉ ŘASY KŘUPAVÉ

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé…

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé spotřebě. Popis vzorku: tenké křupavé plátky, tmavě zelené barvy, tvaru obdélníku, jemné chuti a charakteristické vůně.

Deklarovaný způsob balení: balení pro drobný prodej – hliníkový sáček s barevným potiskem, o hmotnosti 10 g, 20 g, 40 g, 50 g nebo 85 g.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY OKOŘENĚNÉ OCHUCENO (FLAVOURED) UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ SUŠENO V SÁČCÍCH PALMOVÝ OLEJ LISOVANÉ (STLAČENÉ) BEZ CUKRU SMAŽENO MOŘSKÉ ŘASY KŘUPAVÉ

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé…

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé spotřebě. Popis vzorku: tenké křupavé plátky, tmavě zelené barvy, tvaru obdélníku, velmi ostré chuti a charakteristické vůně, obsahující malé kousky přísad žluté barvy.

Deklarovaný způsob balení: balení pro drobný prodej – hliníkový sáček s barevným potiskem, o hmotnosti 10 g, 20 g, 40 g, 50 g nebo 85 g.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY OKOŘENĚNÉ OCHUCENO (FLAVOURED) UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ SUŠENO V SÁČCÍCH PALMOVÝ OLEJ LISOVANÉ (STLAČENÉ) BEZ CUKRU SMAŽENO MOŘSKÉ ŘASY KŘUPAVÉ

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé…

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé spotřebě. Popis vzorku: tenké křupavé plátky, tmavě zelené barvy, tvaru obdélníku, ostré chuti a charakteristické vůně, obsahující malé kousky přísad žluté a červené barvy.

Deklarovaný způsob balení: balení pro drobný prodej – hliníkový sáček s barevným potiskem, o hmotnosti 10 g, 20 g, 40 g, 50 g nebo 85 g.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY OKOŘENĚNÉ OCHUCENO (FLAVOURED) UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ SUŠENO V SÁČCÍCH PALMOVÝ OLEJ LISOVANÉ (STLAČENÉ) BEZ CUKRU SMAŽENO MOŘSKÉ ŘASY KŘUPAVÉ

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé…

Smažené mořské řasy kořeněné, určené k přímé spotřebě. Popis vzorku: tenké křupavé plátky, tmavě zelené barvy, tvaru obdélníku, velmi ostré chuti a charakteristické vůně.

Deklarovaný způsob balení: balení pro drobný prodej – hliníkový sáček s barevným potiskem, o hmotnosti 10 g, 20 g, 40 g, 50 g nebo 85 g.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY OKOŘENĚNÉ OCHUCENO (FLAVOURED) UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ SUŠENO V SÁČCÍCH PALMOVÝ OLEJ LISOVANÉ (STLAČENÉ) BEZ CUKRU SMAŽENO MOŘSKÉ ŘASY KŘUPAVÉ

Smažené mořské řasy. Vzhled: tenké, mírně…

upraveno pro drobný prodej; sušeno; v sáčcích; lisované (stlačené);…upraveno pro drobný prodej; sušeno; v sáčcích; lisované (stlačené);…

Smažené mořské řasy. Vzhled: tenké, mírně zvlněné nekompaktní lístky vzniklé slisováním vějířovitých řas.

Tvar obdélníku rozměrů 80 x 47 mm, barva tmavě zelená, v tenké vrstvě žlutozelená, povrch lesklý.

Způsob balení: čirá plastová obdélníková vanička obsahující řasy. Vanička je vložena do sáčku z fólie plast – Al – plast svařeného na obou koncích (2,5 g).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ SUŠENO V SÁČCÍCH LISOVANÉ (STLAČENÉ) SMAŽENO MOŘSKÉ ŘASY