Z hovězího dobytka / Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve.

  • - - 1602501000 80: Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených
  • - - 1602503100 10: Ostatní
  • - - - 1602503100 80: Hovězí konzervy v hermeticky uzavřených obalech
  • - - - 1602509500 80: Ostatní