Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5509110000 10: Obsahující 85 % hmotnostních nebo více střižových vláken z nylonu nebo jiných polyamidů
 • - - 5509110000 80: Jednoduché nitě
 • - - 5509120000 80: Násobné (skané) nebo kablované nitě
 • - 5509210000 10: Obsahující 85 % hmotnostních nebo více polyesterových střižových vláken
 • - - 5509210000 80: Jednoduché nitě
 • - - 5509220000 80: Násobné (skané) nebo kablované nitě
 • - 5509310000 10: Obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylových nebo modakrylových střižových vláken
 • - - 5509310000 80: Jednoduché nitě
 • - - 5509320000 80: Násobné (skané) nebo kablované nitě
 • - 5509410000 10: Ostatní nitě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken
 • - - 5509410000 80: Jednoduché nitě
 • - - 5509420000 80: Násobné (skané) nebo kablované nitě
 • - 5509510000 10: Ostatní nitě, z polyesterových střižových vláken
 • - - 5509510000 80: Smíšené hlavně nebo výhradně s umělými střižovými vlákny
 • - - 5509520000 80: Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy
 • - - 5509530000 80: Smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou
 • - - 5509590000 80: Ostatní
 • - 5509610000 10: Ostatní nitě, z akrylových nebo modakrylových střižových vláken
 • - - 5509610000 80: Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy
 • - - 5509620000 80: Smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou
 • - - 5509690000 80: Ostatní
 • - 5509910000 10: Ostatní nitě
 • - - 5509910000 80: Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy
 • - - 5509920000 80: Smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou
 • - - 5509990000 80: Ostatní