Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu.