Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Sušený kalmár. Ochucený výrobek. Delikatesa…

Sušený kalmár. Ochucený výrobek. Delikatesa při konzumaci vína či piva. Konzumuje se přímo bez jakýchkoliv dodatečných úprav. Vzhled a způsob balení: sušené proužky hnědožluté barvy v plastovém sáčku žluté barvy s barevným potiskem.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OCHUCENO (FLAVOURED) UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ MĚKKÝŠI SUŠENO V SÁČCÍCH