Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách.

Deutsch 31 Ελληνικά 2 English 6 Español 8 Français 30 Magyar 1 Italiano 2 Nederlands 9

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 1605100000 80 (6/0) : Krabi
 • - 1605210000 10: Krevety a garnáti
 • - - 1605210000 80 (2/0) : Nikoli v hermeticky uzavřeném obalu
 • - - 1605290000 80 (13/0) : Ostatní
 • - 1605300000 80 (2/0) : Humři
 • - 1605400000 80 (3/0) : Ostatní korýši
 • - 1605510000 10: Měkkýši
 • - - 1605510000 80: Ústřice
 • - - 1605520000 80 (2/0) : Hřebenatky
 • - - 1605530000 80 (2/0) : Slávky jedlé
 • - - 1605540000 80: Sépie a olihně
 • - - 1605550000 80: Chobotnice
 • - - 1605560000 80: Mlži, srdcovkovití a návky
 • - - 1605570000 80: Ušeň
 • - - 1605580000 80: Hlemýždi, jiní než mořští plži
 • - - 1605590000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 1605610000 10: Ostatní vodní bezobratlí
 • - - 1605610000 80: Sumýši
 • - - 1605620000 80: Ježovky
 • - - 1605630000 80: Medúzy
 • - - 1605690000 80: Ostatní

Sušený kalmár. Ochucený výrobek. Delikatesa…

Sušený kalmár. Ochucený výrobek. Delikatesa při konzumaci vína či piva. Konzumuje se přímo bez jakýchkoliv dodatečných úprav. Vzhled a způsob balení: sušené proužky hnědožluté barvy v plastovém sáčku žluté barvy s barevným potiskem.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OCHUCENO (FLAVOURED) UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ MĚKKÝŠI SUŠENO V SÁČCÍCH