Přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů.

Deutsch 2 Français 10 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 1

Zařízení je součást technologického celku…

Zařízení je součást technologického celku na úpravu zemního plynu. Jedná se o vzduchový chladič – kondenzátor.

Stlačený propan je ochlazen na okolní teplotu průchodem přes vzduchový chladič, čímž dojde k jeho zkapalnění.

Kapalný propan se následně zachycuje v nádrži, která není součástí dodávky. Těleso umístěné v ocelovém rámu se skládá z těchto hlavních částí: čtyři ventilátory s elektromotory, uzavírací a odpouštěcí armatury, prvky měření a regulace, propojovací potrubí.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ LOPATKOVÉ VENTILÁTORY KONDENZÁTORY