Syntetická střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5503110000 10: Z nylonu nebo jiných polyamidů
  • - - 5503110000 80 (2/0) : Z aromatických polyamidů
  • - - 5503190000 80: Ostatní
  • - 5503200000 80: Z polyesterů
  • - 5503300000 80: Akrylová nebo modakrylová
  • - 5503400000 80: Z polypropylenu
  • - 5503900000 80 (3/0) : Ostatní