Desky (štíty) a destičky (štítky) s orientačními nápisy, se jménem, s adresou a podobné tabulky, číslice, písmena a jiné značky, z obecných kovů, s výjimkou výrobků čísla 9405.

Deutsch 73 English 19 Español 1 Français 26 Magyar 9 Italiano 3 Nederlands 5 Polski 2 Slovenčina 3

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o výrobek kruhového tvaru, který je vyroben z niklu.

Výrobek je opatřen z jedné strany logem automobilky, z druhé strany vrstvou lepidlo, plast, lepidlo.

Výrobek se fixuje na plastová víčka na klíče, kde slouží pouze pro reklamní účely.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OBECNÝCH KOVŮ OBECNÉ KOVY S NÁPISEM PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL