Křemičité písky a křemenné písky.

Deutsch 5 Français 10 Polski 2

Dle deklarovaných údajů se jedná o sypký…

Dle deklarovaných údajů se jedná o sypký sediment přírodního původu (mořský písek), jehož základním minerálem je křemen (SiO2).

Velikost zrn písku 0,1 až 1 mm. Obsah SiO2 v písku činí více než 94 % hm. Vzhled: žlutá až žlutohnědá zrna.

Použití: filtrační materiál (farmaceutické výroby, výroba kosmetiky, biochemie), frekvenční standard v elektrotechnice.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: MINERÁLNÍ/NEROSTNÉ PRODUKTY