Kůže a kožky ostatních zvířat vyčiněné nebo zpracované na crust, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4106210000 10: Koz nebo kůzlat
  • - - 4106210000 80: V mokrém stavu (včetně wet-blue)
  • - - 4106220000 80 (2/0) : V suchém stavu (crust)
  • - 4106310000 10: Prasat
  • - - 4106310000 80 (2/0) : V mokrém stavu (včetně wet-blue)
  • - - 4106320000 80: V suchém stavu (crust)
  • - 4106400000 80 (2/0) : Plazů
  • - 4106910000 10: Ostatní
  • - - 4106910000 80: V mokrém stavu (včetně wet-blue)
  • - - 4106920000 80: V suchém stavu (crust)