Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3819000010 80: Na bázi křemičitých nebo fosforických esterů, k použití v některých typech letadel
  • - 3819000020 80: Nehořlavá hydraulická kapalina na bázi esteru kyseliny fosforečné
  • - 3819000090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o plnící…

zboží upravené v sadách; oleje

Dle deklarovaných údajů se jedná o plnící a odvzdušňovací sadu pro hydraulické brzdy jízdních kol. Složení sady: 50 ml brzdové kapaliny na bázi polyether glykolů (brzdová kapalina DOT4), 2x stříkačka, 1x plastová hadička a 3x koncovka hadičky.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ZBOŽÍ UPRAVENÉ V SADÁCH OLEJE