Buničina z vláken získaných ze sběrového papíru, kartónu nebo lepenky (odpadu a výmětu) nebo z jiných celulózových vláknovin.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4706100000 80: Buničina z bavlněného lintru
  • - 4706200000 80 (0/1) : Buničina z vláken získaných ze sběrového papíru, kartónu nebo lepenky (odpadu a výmětu)
  • - 4706300000 80: Ostatní, z bambusu
  • - 4706910000 10: Ostatní
  • - - 4706910000 80: Mechanická
  • - - 4706920000 80: Chemická
  • - - 4706930000 80: Získávaná kombinací mechanického a chemického postupu