Kasein / Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy.

  • - - 3501101000 80: Pro výrobu regenerovaných textilních vláken
  • - - 3501105000 80 (2/0) : Pro jiné průmyslové použití než pro výrobu potravin nebo krmiv
  • - - 3501109000 80: Ostatní