Přírodní kaučuk, balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4001100000 80: Latex přírodního kaučuku, též předvulkanizovaný
  • - 4001210000 10: Přírodní kaučuk v jiných formách
  • - - 4001210000 80: Uzené listy
  • - - 4001220000 80 (0/3) : Technicky specifikovaný přírodní kaučuk (TSPK)
  • - - 4001290000 80: Ostatní
  • - 4001300000 80: Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy