Makrela / Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker.

  • - - - 1604151100 10: Druhů Scomber scombrus a Scomber japonicus
  • - - - - 1604151100 80 (2/0) : Filé
  • - - - - 1604151900 80 (2/0) : Ostatní
  • - - - 1604159000 80: Druhu Scomber australasicus