Alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Deutsch 1 Nederlands 4

  • - - 2909600010 80: Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)
  • - - 2909600030 80: 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuštěný v alkanech s rozvětveným řetězcem
  • - - 2909600090 80: Ostatní