Mandarinky (včetně tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusů.

  • - - - - - 2008305510 80: Rozdrcené
  • - - - - - 2008305520 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - 2008305590 80: Ostatní