Části a součásti / Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně.

  • - - 8415900010 80: Klimatizačních zařízení položek 8415|81, 8415|82|nebo 8415 83, pro použití v civilních letadlech
  • - - 8415900020 80: Výparník vyrobený z hliníku pro použití ve výrobě klimatizačních zařízení pro automobily
  • - - 8415900030 80: Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s přípojkou obsahující polyamidové a|keramické prvky: -|o délce 166|mm (+/-|1|mm), -|o průměru 70|mm (+/- 1|mm), -|o|vnitřním objemu 280|cm$3|nebo větším, -|s mírou absorpce vody 17|g nebo více a -|o interní čistotě vyjádřené přípustným množstvím nečistot nejvýše 0,9|mg/dm$2, typu používaného v klimatizačních systémech automobilů
  • - - 8415900040 80: Hliníkový blok letovaný plamenem s protlačovanými ohybanými přípojnými trubkami, typu používaného do|systémů klimatizace motorových vozidel
  • - - 8415900055 80: Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky: -|o|délce 143|mm nebo větší, avšak nejvýše 292|mm, -|o průměru 31|mm nebo větším, avšak nejvýše 99|mm, -|se zrnky o délce nejvýše 0,2|mm a tloušťce nejvýše 0,06|mm a -|o průměru pevných částic nejvýše 0,06|mm, typu používaného v klimatizačních systémech automobilů
  • - - 8415900091 10: Ostatní
  • - - - 8415900091 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
  • - - - 8415900099 80 (0/2) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o potrubí…

osobní automobily; z hliníku; trubky; klimatizační zařízení;…

Dle deklarovaných údajů se jedná o potrubí prostorové klimatizace osobního automobilu. Potrubí je vsazeno mezi výparník a kondenzátor v motorovém prostoru automobilu. Potrubí je vyrobeno z hliníku a obsahuje přívodové a výstupové koncovky.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OSOBNÍ AUTOMOBILY Z HLINÍKU TRUBKY KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o hliníkové…

z hliníku; z obecných kovů; hliník; klimatizační zařízení; pro…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hliníkové potrubí, které je částí prostorové klimatizace osobních automobilů. Potrubí obsahuje přívodové a výstupové koncovky a je vsazeno mezi výparník a kondenzátor v motorovém prostoru automobilu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU Z OBECNÝCH KOVŮ HLINÍK KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Dle deklarovaných údajů se jedná o potrubí…

osobní automobily; z hliníku; trubky; klimatizační zařízení;…

Dle deklarovaných údajů se jedná o potrubí tepelného výměníku prostorové klimatizace osobního automobilu. Potrubí je vsazeno mezi výparník a kondenzátor v motorovém prostoru automobilu. Potrubí je specificky tvarováno a je vyrobeno z hliníku.

Číslo ZISZ:
CZ37-1424-2016.
Číslo ZISZ:
CZ37-1425-2016.
Číslo ZISZ:
CZ37-1318-2016.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OSOBNÍ AUTOMOBILY Z HLINÍKU TRUBKY KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o plastový výrobek (ve tvaru trubky) s pryžovými koncovkami, který je určen pro montáž do klimatizací osobních automobilů. Účelem výrobku je odvod zkondenzované vody z klimatizace.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU OSOBNÍ AUTOMOBILY TRUBKY KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace…

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace se jedná o součást klimatizačního zařízení osobních automobilů.

Výdech klimatizace je plastový výlisek nepravidelného tvaru o rozměrech cca 140 x 120 x 140 mm, který slouží k vedení vzduchu z klimatizační jednotky do vnitřního prostoru osobního automobilu.

Jedná se o jednoznačně rozpoznatelnou, specificky tvarovanou funkční součást, která je vyrobena dle výkresové dokumentace a je určena výhradně pro použití v klimatizačních jednotkách osobních automobilů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU K VESTAVĚNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A SOUČ.ZAŘÍZ.NA ÚPRAVU VZD. PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL KRYTY

Dle údajů žadatele a předložené fotografie…

Dle údajů žadatele a předložené fotografie výrobku se jedná o součást klimatizace osobních automobilů, která slouží ke spojení trubek klimatizační jednotky.

Popis výrobku: Výlisek nepravidelného tvaru o rozměrech 82 x 47 x 3,8 mm (d x š x t) s jedním kruhovým a dvěma čtyřhrannými vybráními pro umístění trubek.

Vyroben ze železa. Jedná se o jednoznačně rozpoznatelnou, specificky tvarovanou funkční součást, která je vyvinuta a vyrobena dle výkresové dokumentace a je určena výhradně pro použití jako součást rozvodného systému klimatizace osobních automobilů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PROFILY STROJNÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI TVAROVANÉ ZE ŽELEZA PRO ZABUDOVÁNÍ DO JINÉHO ZBOŽÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Dle údajů žadatele a předložené fotografie…

Dle údajů žadatele a předložené fotografie se jedná o držák klimatizačního zařízení osobních automobilů.

Plastový výlisek nepravidelného tvaru slouží jako úchytný bod při montáži klimatizační jednotky do automobilu.

Rozměry: 58 x 50 x 37 mm. Jedná se o jednoznačně rozpoznatelnou, specificky tvarovanou funkční součást, která je vyrobena podle výkresové dokumentace a je použitelná výhradně k použití v klimatizačních jednotkách automobilů.

Dovoz z Koreje.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU DRŽÁKY K VESTAVĚNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ