KOŽEŠINY A UMĚLÉ KOŽEŠINY; VÝROBKY Z NICH.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • 4301000000 80 (5/0) : Surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků použitelných v kožešnictví), jiné než surové kůže a kožky čísel|4101, 4102|nebo 4103
  • 4302000000 80 (5/0) : Vyčiněné nebo upravené kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků), nesešité nebo sešité (bez přídavku jiných materiálů), jiné než čísla|4303
  • 4303000000 80 (2/0) : Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin
  • 4304000000 80 (0/1) : Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin