Vyčiněné nebo upravené kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků), nesešité nebo sešité (bez přídavku jiných materiálů), jiné než čísla 4303.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4302110000 10: Celé kožešiny, též bez hlav, ohonů nebo nožek, nesešité
  • - - 4302110000 80: Norkové
  • - - 4302190000 80 (9/0) : Ostatní
  • - 4302200000 80: Hlavy, ohony, nožky a jiné kousky nebo odřezky, nesešité
  • - 4302300000 80 (7/0) : Celé kožešiny a jejich kousky nebo odřezky, sešité