Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus.

  • - - - 0105111100 10: Samičí kuřata chovná a reprodukční
  • - - - - 0105111100 80: Pro snášení vajec
  • - - - - 0105111900 80: Ostatní
  • - - - 0105119100 10: Ostatní
  • - - - - 0105119100 80: Pro snášení vajec
  • - - - - 0105119900 80: Ostatní