ZVLÁŠTNÍ KÓDY KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY.

  • 9905000000 10: Některé zboží stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (dovoz a vývoz)
  • - 9905000000 80: Osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu
  • - 9919000000 80: Následující zboží, jiné než výše uvedené: – Výbava a vybavení domácnosti osoby, která při příležitosti svého sňatku přenáší své obvyklé místo pobytu; osobní majetek nabytý děděním. – Výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů – Rakve s tělesnými pozůstatky, urny s popelem zesnulých osob a smuteční ozdoby – Zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům a zboží ve prospěch obětí katastrof
  • 9930000000 80 (3/0) : Zboží dodávané do lodí a letadel
  • 9931000000 80 (3/0) : Zboží dodávané pro posádku zařízení na volném moři nebo pro provoz motorů, strojů a dalšího vybavení zařízení na volném moři
  • 9950000000 80: Kód používaný pouze při obchodu se zbožím mezi členskými státy pro jednotlivé transakce, jejichž hodnota je nižší než 200 EUR, a v některých případech pro vykazování ostatních výrobků