Komerční chlornan vápenatý a ostatní chlornany vápenaté.

Dle deklarovaných údajů se jedná o komerční…

Dle deklarovaných údajů se jedná o komerční chlornan vápenatý ve formě prášku s následujícím složením: - chlornan vápenatý, Ca(Cl0)2, kód CAS 7778-54-3 (26,2 - 32,3 %,) - hydroxid vápenatý, Ca(OH)2, kód CAS 1305-62-0 (6,8 - 22,4 %), - chlorid vápenatý, CaCl2, kód CAS 10043-52-4 (2,5 - 7,5 %).

Vzhled: prášek bílé, světlešedé nebo nažloutlé barvy. Účel použití: dezinfekční činidlo pro úpravu pitné vody.

Balení: pytel 30 kg

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK SMĚSI