Komplexní kyanidy / Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy.

  • - - 2837200010 80: Hexakyanoželeznatan tetrasodný, (CAS RN 13601-19-9)
  • - - 2837200020 80: Hexakyanoželeznatan železito-amonný (CAS RN 25869-00-5)
  • - - 2837200090 80: Ostatní