Černé / Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé.

  • - - - 3215110010 80: Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinech, obsahující nejvýše 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů
  • - - - 3215110090 80: Ostatní