Houby rodu Agaricus / Houby a lanýže, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - 2003102000 80: Prozatímně konzervované, zcela uvařené
  • - - 2003103000 80 (0/1) : Ostatní