Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů.

Deutsch 15 English 1 Suomi 1 Français 4 Nederlands 4 Polski 1 Slovenčina 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 0508000010 80: Prázdné ulity, lastury a krunýře pro použití v potravinách a použití jako surovina pro výrobu glukosaminu
  • - 0508000020 80: ulity obsahující měkké tkáně a maso používané pro různé účely, na něž se vztahuje čl. 10 písm. k) bod i) nařízení (ES) č. 1069/2009
  • - 0508000090 80: Ostatní

Popis dodaného vzorku a deklarované údaje:…

z kovu; držáky; ptáci; kosti

Popis dodaného vzorku a deklarované údaje: Sépiová kost oválného tvaru, bílé barvy, o velikosti cca 12 x 5 x 1,5 cm s kovovým držátkem.

Účel použití: Pro zavěšení do klece, jako doplňkové krmivo pro ptáky (andulky a korely). Účinná pomůcka při obrušování zobáku a cenný zdroj vápníku.

Balení: Na papírové kartě, v plastovém blistru s otvorem pro zavěšení v obchodě.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KOVU DRŽÁKY PTÁCI KOSTI