Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 0306110000 10: Zmrazení
 • - - 0306110000 80 (2/0) : Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
 • - - 0306120000 80 (2/0) : Humři (Homarus spp.)
 • - - 0306140000 80 (3/0) : Krabi
 • - - 0306150000 80: Humr severský (Nephrops norvegicus)
 • - - 0306160000 80 (2/0) : Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon)
 • - - 0306170000 80 (5/0) : Ostatní krevety a garnáti
 • - - 0306190000 80 (2/0) : Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání
 • - 0306310000 10: Živí, čerství nebo chlazení
 • - - 0306310000 80: Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
 • - - 0306320000 80 (4/0) : Humři (Homarus spp.)
 • - - 0306330000 80 (2/0) : Krabi
 • - - 0306340000 80: Humr severský (Nephrops norvegicus)
 • - - 0306350000 80 (4/0) : Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon)
 • - - 0306360000 80 (3/0) : Ostatní krevety a garnáti
 • - - 0306390000 80 (2/0) : Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání
 • - 0306910000 10: Ostatní
 • - - 0306910000 80: Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
 • - - 0306920000 80 (2/0) : Humři (Homarus spp.)
 • - - 0306930000 80 (2/0) : Krabi
 • - - 0306940000 80: Humr severský (Nephrops norvegicus)
 • - - 0306950000 80 (9/0) : Krevety a garnáti
 • - - 0306990000 80 (2/0) : Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání