Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný.

Deutsch 1

  • - - 2818101100 10 (0/1) : O obsahu oxidu hlinitého 98,5 % hmotnostních nebo vyšším
  • - - - 2818101100 80: S méně než 50 % celkové hmotnosti mající velikost částic převyšující 10 mm
  • - - - 2818101900 80: S 50 % nebo více celkové hmotnosti mající velikost částic převyšující 10 mm
  • - - 2818109100 10: O obsahu oxidu hlinitého nižším než 98,5 % hmotnostních
  • - - - 2818109100 80 (2/0) : S méně než 50 % celkové hmotnosti mající velikost částic převyšující 10 mm
  • - - - 2818109900 80: S 50 % nebo více celkové hmotnosti mající velikost částic převyšující 10 mm