Nebělený / Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803.

  • - - - 4804111100 10: Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80|% hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem
  • - - - - 4804111100 80: S plošnou hmotností nižší než 150|g/m$2
  • - - - - 4804111500 80: S plošnou hmotností 150|g/m$2|nebo vyšší, avšak nižší než 175|g/m$2
  • - - - - 4804111900 80: S plošnou hmotností 175|g/m$2|nebo vyšší
  • - - - 4804119000 80: Ostatní