Nebělený / Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803.

  • - - - 4804111100 10: Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem
  • - - - - 4804111100 80: S plošnou hmotností nižší než 150 g/m$2
  • - - - - 4804111500 80: S plošnou hmotností 150 g/m$2 nebo vyšší, avšak nižší než 175 g/m$2
  • - - - - 4804111900 80: S plošnou hmotností 175 g/m$2 nebo vyšší
  • - - - 4804119000 80: Ostatní