Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 0712200000 80: Cibule
  • - 0712310000 10: Houby, ucho jidášovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lanýže
  • - - 0712310000 80: Houby rodu Agaricus
  • - - 0712320000 80 (2/0) : Ucho jidášovo (Auricularia spp.)
  • - - 0712330000 80 (2/0) : Rosolovka (Tremella spp.)
  • - - 0712390000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 0712900000 80 (7/1) : Ostatní zelenina; zeleninové směsi