Neaglomerované karbidy kovů smíšené navzájem nebo s kovovým pojidlem.

Deutsch 18 English 1 Français 1

  • - - 3824300010 80: Karbid wolframu jednoduše smíšený s kovovým práškem
  • - - 3824300090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o mechanickou směs wolframkarbidového prášku (WC), niklu (Ni), případně železa (Fe) nebo oceli, která se vyznačuje vysokou čistotou a specifickou distribucí zrna.

Karbid wolframu je ve směsi výrazně majoritní složkou. Vzhled: tmavošedý prášek. Účel použití: používá se k výrobě horních částí vrtných hlavic využívaných při těžbě ropy a zemního plynu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: WOLFRAM JAKO PRÁŠEK SMĚSI CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ

Dle deklarovaných údajů a přiložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a přiložené dokumentace se jedná o produkt ve formě prášku, který je na bázi wolframkarbidového prášku.

Vzhled: tmavěšedý prášek. Složení: směs karbidů wolframu (WC) o různých velikostech zrn s jinými metalickými aditivy (kovy, popř. jejich slitiny nebo karbidy kovů) v práškové formě (např. chromkarbidový prášek, chrom, nikl, kobalt).

Účel použití: pro navařování a žárové nástřiky.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: WOLFRAM JAKO PRÁŠEK OBECNÉ KOVY SMĚSI