Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze smíšených nebo nesmíšených výrobků k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, v odměřených dávkách (včetně těch, které jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 3004100000 80: Obsahující peniciliny nebo jejich deriváty se strukturou penicilanové kyseliny nebo streptomyciny nebo jejich deriváty
 • - 3004200000 80: Ostatní, obsahující antibiotika
 • - 3004310000 10: Ostatní, obsahující hormony nebo jiné výrobky čísla 2937
 • - - 3004310000 80: Obsahující inzulin
 • - - 3004320000 80: Obsahující kortikosteroidní hormony, jejich deriváty nebo strukturní analoga
 • - - 3004390000 80: Ostatní
 • - 3004410000 10: Ostatní, obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty
 • - - 3004410000 80: Obsahující efedrin nebo jeho soli
 • - - 3004420000 80: Obsahující pseudoefedrin (INN) nebo jeho soli
 • - - 3004430000 80: Obsahující norefedrin nebo jeho soli
 • - - 3004490000 80 (0/1) : Ostatní
 • - 3004500000 80 (0/2) : Ostatní, obsahující vitaminy nebo jiné výrobky čísla 2936
 • - 3004600000 80: Ostatní, obsahující účinné látky proti malárii popsané v poznámce k položkám 2 této kapitoly
 • - 3004900000 80 (0/26) : Ostatní